torsdag 10. desember 2009

Ms "Rainer"...

Ms "Rainer" ved kai for å levere dagens fangst ved Gunnar Klo As på Stø.
Kyrre fisker hyse nu i desember og har, som han selv sier, flotte dager mo fine fangster.

Stø i desember...

I sommer hørte vi at det skulle bygges molo fra Spira og dette arbeidet er nu i full gang. Fra tidlig morgen til seine kveld kjøres det fyllmasse fra Bårholmen og ut til piren.
Slik ser det ut fra Mjelle.
Snøfritt landskap, med kjølig vær og ellers flotte dager, og ja,
Kjell Ove, nu skulle du ha vært her og sett det blå nordnorske lyset.