lørdag 11. april 2009

Sjøstjerna

På Mjelle startet vi dagen med å diskutere navn på nybåten.
Vi har tenkt og tenkt alle tre, og til slutt ble det klart, båten skal hete
Sjøstjerna.

Her passer Mathilde på båten mens Kyrre og Arne lager dragfortøyning.

I går var vi på tur på Kjækholmen. Nora fant en flott kråkebolle.

En hel hær av folk, faktisk 19, tok turen til Skipssand på Skjærtorsdag.
Her ble det lek og bygging av demninger i elveløpene samt grilling av diverse medbrakt.

Nora og Mathilde fant seg ei hylle hvor de hadde fint overblikk over alle.

Balder, her i pardans med ukjent venninne, viste virkelig glede over å få leke.

1 kommentar: